Die Braun Weisse Tulpen

Statuten

     
 

Secretariaat: Helmersstraat 51, 3071 AD, Rotterdam

 
     

 

1. Doel

De Braun-weisse Tulpen hebben als doel de ondersteuning van FC Sankt Pauli in al haar facetten.

2. Bestuur

Bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris die voor het leven zijn benoemd.

3. Lidmaatschap

Staat open voor een ieder die daartoe door het bestuur is uitgenodigd.

4. Ereleden

Worden benoemd door het bestuur.

5. Financiering

Geschiedt door inning van een jaarlijkse contributie. De hoogte van het bedrag wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

6. Algemene Ledenvergadering

Wordt ieder jaar op 21 december gehouden.

7. Plichten van het bestuur

Bestaan daarin, de belangen van de vereniging te beschermen en bij de Algemene Ledenvergadering verantwoording af te leggen.

Bij correspondentie gelieve het Lidmaatschapsnummer te vermelden.

 

 

 

1. Zweck

Die Braun-weisse Tulpen haben als Zweck den FC Sankt Pauli mit all seinen Aspekten zu unterstützen.

2. Der Vorstand

Besteht aus einem Präsidenten, Schatzmeister und Protokollführer, die fürs Leben benannt sind.

3. Mitglieder

Ist möglich für jeden, der dazu vom Vorstand eingeladen ist.

4. Ehrenmitglieder

Ernennt der Vorstand des Vereins.

5. Finanzierung

Geschieht durch eine jährliche Bezahlung. Die Höhe des Betrages wird jährlich vom Vorstand bestimmt.

6. Allgemeine Genossenversammlung

Wird jedes jahr am 21. Dezember abgehalten.

7. Pflichten des Vorstandes

Bestehen darin, die Interessen des Vereins zu verfechten und bei der Genossenversammlung Rechenschaft ab- und Jahresbericht vorzulegen.

 

Bei Schriftwechsel bitte Genossennummer angeben.

 

   

Naar

 Wir über uns

>>>

Terug naar

hoofdpagina

>>>